گوشه‏ اي از كرامات حضرت زهرا(سلام الله علیها)

 
 

گوشه‏ ای از کرامات حضرت زهرا(سلام الله علیها)

کرامت عبارت است از «انجام کار خارق العاده با قدرت غیر عادى و بدون ادعاى نبوت و یا امامت.» (۱)