۷ مؤلفه مهم انقلابی ماندن حوزه و چهار آسیب پیش رو

 
 

۷ مؤلفه مهم انقلابی ماندن حوزه و چهار آسیب پیش رو/ دفتر سیاسی اجتماعی حوزه راه اندازی می شود

عضو خبرگان رهبری با تبیین هفت مؤلفه انقلابی ماندن حوزه، گفت: چنانچه در حوزه های علمیه “طلاب بریده از سیاست و بی تفاوت، به عنوان طلاب ارزشی تلقی شوند و دفاع از ولایت و انقلاب به عنوان تندی و افراطی گری به حساب بیاید”، خطری جدی برای حوزه های علمیه محسوب می شود.