اختلاف بین شیعه و سنی

 
 

امام جمعه مشهد:دشمنان نان اختلاف بین شیعه و سنی را می‌خورند

عضو هیات امنای اتاق فکر تبلیغ گفت: نقشه دشمنان ایجاد تفرقه بین ملت‌های مسلمان است و آنها با ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، نان استعمار را می‌خورند و این اختلاف را به وسیله وهابی‌ها و تروریست‌ها علنی کرده‌اند.