استاد دانشگاه الازهر

 
 

نسبت دادن اندیشه تکفیری به اهل سنت جایز نیست/ تکفیر مخالف فکر کردن است

استاد دانشگاه الازهر مفتی سابق استرالیا درگیری واقعی تکفیری ها را با تفکر و اندیشه کردن دانست و اظهار داشت: تکفیر از سلاح کشتار جمعی هم بدتر است چون ذهن افراد را شست و شو می دهند و با پر کردن آن با مواد منفجره، او را با کنترل از راه دور در اختیار می گیرند تا هر وقت بخواهند و در هر مکانی از او استفاده کنند.