اسقف ،کلیسای ارتدوکس،ضداسلامی

 
 

اسقف کلیسای ارتدوکس رومانی؛ حرکت‌های ضداسلامی محکوم است

اسقف اعظم ارتدوکس گفت: کلیسای ارتدوکس رومانی حرکت های ضد دینی از جمله اسلام هراسی را محکوم می کند.