اسلام؛برترین، سبک زندگی

 
 

اسلام؛ ارائه دهنده برترین سبک زندگی

، حجت الاسلام محمد اکبری در نشست مسئولین و کارکنان دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، با اشاره به جایگاه متعالی حیات و زندگی در قرآن کریم، اظهار داشت: رسیدن انسان به جوهر حیات و زندگی از مهم ترین اهداف خلقت انسان است.