اشعاز مخصوص ماه مبارك رمضان

 
 

اشعار مخصوص ماه مبارک رمضان

آمد آن ماه که دل زنده شود از اثرش   نفسی تازه کند دل به دعای سحرش    دارد این ماه نشان از شب رحمت شب قدر    جای دارد که بریزیم همه گل به سرش