اعتدال اقتصادی

 
 

اعتدال اقتصادی رمز تحقق اقتصاد مقاومتی

 حجت الاسلام نظافت با بیان این که مهم ترین راهکار برای اقتصاد مقاومتی در شرایط امروز جلوگیری از اسراف است، ابراز کرد: متاسفانه ما از کشورهای پر مصرف هستیم در حالی که می توانیم با صرفه جویی به اقتصاد مقاومتی برسیم.