امت اسلام

 
 

عضو اتاق فکر تبلیغ استان خراسان : وحدت امت اسلام، امری مبنایی و اعتقادی است

 حجت الاسلام نظافت عضو اتاق فکر تبلیغ استان خراسان، وحدت را به معنای عدم ایجاد تنش دانست و گفت: تندروهای شیعه به ترویج وهابیت کمک می کنند چرا که اهل سنت دو گروه هستند؛ اقلیت وهابی و اکثریت سنی؛ کاری نکنیم که اکثریت به دامن آن اقلیت روی بیاورند.