انزوای/علما/دین/متحجرین/التقاطی‌

 
 

انزوای علمای دین نقطه مشترک متحجرین و التقاطی‌ها است

 رییس مرکز رسیدگی به امور مساجد گفت: اگر پایگاه مسجد از دست برود فاجعه مهمی رخ خواهد داد که همان نقطه دست دادن متحجرین با التقاتی‌ها برای منزوی کردن علمای دین است.