ایت الله استادی ،عالم،مادیات،خریدار،فقیه،دین،ائمه(ع)، نیازمندان،اسلام،

 
 

عالمی که دنبال مادیات باشد حرفش خریدار ندارد

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه با تاکید بر این که مرحوم آیت الله تهرانی به درجه زهد و تهذیب نفس رسیده بود، تاکید کرد: فقیهی که دین و ائمه را قبول داشته باشد، نباید اهل مادیات و دنیاگرایی باشد و اگر این گونه شد به یقین اثر گذار در جامعه نخواهد بود.