با حرکت تک بعدی نمی توان پاسخگوی نیازها بود

 
 

با حرکت تک بعدی نمی توان پاسخگوی نیازها بود/دشمن از ورود حوزه علمیه به فضای مجازی می هراسد

مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: جامعیت حوزه علمیه با اهمیت دادن به همه علوم اسلامی محقق می شود.