برخی خواص وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهند

 
 

برخی خواص وظیفه خود را به خوبی انجام نمی‌دهند/دغدغه های مراجع و علما در برنامه های ارشاد مدنظر باشد

استاد برجسته درس خارج فقه حوزه علمیه، گفت: مشکلات امروز ما به این دلیل است که برخی خواص به وظیفه خود به خوبی عمل نمی کنند.