برخی سیاسیون نان به نرخ روز می خورند

 
 

برخی سیاسیون نان به نرخ روز می خورند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به این که عده ای از سیاسیون نان به نرخ روز می خورند، گفت: برخی در سال ۸۸ نشان دادند از آن دسته مسئولانی هستند که نان را به نرخ روز می خورند و آنجا که منافع شخصی شان در خطر است، منافع ملی را به خطر می اندازند .