بسیج هم در علم و هم در تجربه موفق عمل کرده است

 
 

بسیج هم در علم و هم در تجربه موفق عمل کرده است

حضرت آیت‌الله سبحانی اقدامات و مجاهدت های بسیج در عرصه های مختلف را اسباب خرسندی خود دانست و تاکید کرد که بحمدلله بسیج هم در علم و هم در تجربه موفق عمل کرده است.