بیکاری

 
 

آیت الله نوری همدانی:بیکاری و فقر منشأ آسیب های اجتماعی است|انتقاد از افزایش فشارهای اقتصادی/اساتید مؤمن و متعهد در دانشگاه ها به کار گرفته شوند|وحدت حوزه و دانشگاه؛مانع تحقق توطئه دشمن

حضرت آیت الله نوری همدانی خطاب به برخی مسؤولان گفت: اگر می خواهید برای مردم کار کنید، مشکل گرانی و بیکاری را حل کرده و ارزانی در اجناس را فراهم آورید. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا،حضرت آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید پیش از ظهر امروز در دیدار اعضای انجمن مبارزه با دخانیات کشور با اشاره به این که مسأله طب و طبابت از سوی دین اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، گفت: همانگونه که روح انسان ارزش فوق العاده ای دارد، جسم انسان نیز از ارزش بسیاریبیشتر بخوانید


آیت الله جوادی آملی: کشور غرق در نعمت و استعداد نباید نگران سونامی بیکاری باشد/ ۱+۵ جنگ جهانی اول و دوم را در پرونده سیاه خود دارد

حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار وزیر کشور تاکید کرد: جنگ جهانی اول و دوم در پرونده سیاه همین اعضای گروه ۱+۵ است و همین گروه پنج به اضافه یک بودند که دهها میلیون نفر را به کشتن دادند و این نکات باید در جلسات خصوصی به آنها تذکر داده شود.