تبلیغ گروهی؛ دستاوردها، موانع ، مشکلات

 
 

تبلیغ گروهی؛ دستاوردها، موانع و مشکلات

نمایشگاه “جلوه های تبلیغ گروهی” که با شرکت ۶۰ گروه تبلیغی به منظور معرفی توانمندی ها و فعالیت های مبلغان و گروه ها ی تبلیغی که بدون ردیف بودجه ای، در سطح کشور و مناطق محروم به ترویج معارف اهل بیت(ع) می پردازند؛ برپاشده بود، امروز به کار خود پایان داد.