تحول، همسويي و همراهي همه حوزويان را مي طلبد

 
 

تحول، همسویی و همراهی همه حوزویان را می طلبد

مدیر حوزه علمیه خراسان با اشاره به اهمیت همسویی و همراهی همه حوزویان در مسیر تحول، از ایجاد تحولی ملموس تا پایان سال در این حوزه خبر داد. به گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، آیت الله عاملی در جمع طلاب مدرسه علیه امام محمدباقر(ع) به تبیین مولفه های تحول در حوزه علمیه پرداخت و درباره مولفه حرکت علمی و اجتهادی، با اشاره به اینکه انسان باید بداند که چگونه می تواند نقش ایفا کند، ژرف نگری و حرکت عمیق علمی با پشتوانه استدلال را مهم ارزیابی کرد.