جامعه را نمی‌توان با وهم اداره کرد

 
 

جامعه را نمی‌توان با وهم اداره کرد/ شانس و نحسی سیزده بدترین خرافه است

  حضرت آیت‎الله جوادی آملی با بیان اینکه نمی توان جامعه را با وهم و خیال اداره کرد، گفت: شانس و نحسی سیزده، بدترین خرافه است.