حجت الاسلام جواهری

 
 

قوانین بالادستی سند راهنمای ما در تعامل با بیگانگان است

قوانین بالادستی سند راهنمای ما در تعامل با بیگانگان است عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این که جمهوری اسلامی از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران حمایت می کند، گفت: اصولی که در قوانین بالادستی قرار دارد، می تواند راهنمای ما در اصول کلی تعامل با بیگانگان باشد.


سیره فاطمی بهترین سبک زندگی است

حجت الاسلام جواهری با بیان این که نیکوترین و زیباترین سبک زندگی برای همگان سبک زندگی فاطمی است، گفت: همه وظیفه دارند تا با شناخت این سبک زندگی ارزشمند، آن را به پا دارند.


ازدواج دانشجویی طرحی کاربردی و ضامن پایداری زندگی جوانان است

حجت الاسلام جواهری ازدواج های دانشجویی را عامل شکوفایی استعدادها، رشد علمی و اعتلای شخصیتی زوجین دانست و گفت: بهره مندی از دانش ازدواج، عامل مهمی در پایداری زندگی است بر این اساس، آموزش های کاربردی که در مراسم ازدواج دانشجویی ارائه می شود، پیوند زوج های جوان را از طلاق و جدایی مصونیت می بخشد.