حماسه

 
 

حکایت حماسه «حیاء» زنان کربلا

          در آیات و روایات بسیار از حیا و عفت سخن گفته شده است. حیا که در زبان فارسی از آن به شرم و آزرم تعبیر می شود، حالت نفسانی است که در انسان به طور طبیعی و فطری وجود دارد و نیازمند حفظ و تقویت می باشد؛ زیرا حیا همانند ایمان به خدا در ذات و فطرت هر انسانی سرشته شده و آدمی به طور طبیعی نسبت به زشتی ها و پلیدی ها واکنش منفی نشان می دهد. چنان که به سوی کمالات و خوبیبیشتر بخوانید


آیت‌الله حسینی بوشهری : تعبیر حماسه یک حرکت معمولی و ساده نیست

   مدیر حوزه‌های علمیه با اشاره به نامگذاری امسال و با بیان این که تعبیر حماسه یک حرکت معمولی و ساده نیست گفت: رهبر معظم انقلاب از بیان واژه حماسه منظور خاصی داشته‌اند و باید اقداماتی بزرگ در این زمینه صورت گیرد.