حوزه علمیه،عزا داری،

 
 

باید تمام حوزه علمیه، حال عزا به خود بگیرد

   حضرت آیت الله وحید خراسانی با محکوم کردن جنایات وهابیت گفتند: برای شیعیان پاکستان و بحرین که بصورت مظلومانه به قتل می‌رسندباید تمام حوزه علمیه حال عزا به خود بگیرد.