روی زمین ماندن فرمایشات رهبر معظم انقلاب بزرگ‌ترین ضعف است

 
 

تأکید دولت بر فروش نفت خام مصداق انحراف از مسیر اقتصاد مقاومتی/روی زمین ماندن فرمایشات رهبر معظم انقلاب بزرگ‌ترین ضعف است/ اگر یک مدیر وظیفه خود را انجام ندهد به امت خیانت کرده است

آیت الله علم الهدی با بیان این که دولت مهم ترین نقش را در اجرای اقتصاد مقاومتی داشت، گفت: فروش نفت خام مصداق انحراف از مسیر اقتصاد مقاومتی بود.