رییس‌جمهور منتخب

 
 

حجت‌الاسلام طباطبایی خطاب به رییس‌جمهور منتخب: مبادا شما و اطرافیان‌تان از رهبری و مراجع زاویه بگیرید

عضو جامعه خطبا و وعاظ به رییس‌جمهور منتخب گفت: مبادا شما و اطرافیان‌تان از رهبری و مراجع زاویه بگیرید.