شناسایی مبلغان توانمند برای اعزام به دانشگاه ها

 
 

شناسایی مبلغان توانمند برای اعزام به دانشگاه ها

معاون تبلیغ حوزه علمیه خراسان بیان کرد: با توجه به نیاز و حضور طلاب در دانشگاه ها، شناسایی مبلغان توانمند و برگزاری مصاحبه های تخصصی برای اعزام مبلغ به مراکز آموزش عالی یکی از برنامه های در حال اجراء این معاونت است.