فضای حاکم در شبکه های اجتماعی، ترویج سبک زندگی لیبرال است

 
 

فضای حاکم در شبکه های اجتماعی، ترویج سبک زندگی لیبرال است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: فضای مجازی الگویی از سبک زندگی را اشاعه می‌دهد که «زنا» و «زیارت» در کنار هم قرار گرفته و به نوعی به «لیبرالیسم دینی» دامن می زند.