محروم‌کردن حجاج ایرانی از بیت‌الله الحرام جنایت کمی نیست

 
 

فاجعه منا با برنامه‌ریزی مقامات سعودی اتفاق افتاد/ محروم‌کردن حجاج ایرانی از بیت‌الله الحرام جنایت کمی نیست

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه فاجعه منا با برنامه ریزی مقامات سعودی اتفاق افتاد، گفت: یکی از جنایت های مقامات سعودی در کنار سایر جنایاتشان جلوگیری از سفر حجاج ایرانی به بیت الله الحرام است که باید در این باره پاسخگو باشند.