مدارس علمیه

 
 

آیت‌الله حسینی‌بوشهری: مدارس علمیه مجتهدپرور باشند

مدیر حوزه های علمیه با تاکید بر این که در برنامه ریزی درسی برای طلاب باید به اجتهاد آنها توجه شود، گفت: نباید با فشردگی برنامه های آموزشی، رشد علمی طلبه سطحی باشد، بلکه باید به اجتهاد آنها فکر کنیم.