مدیریت مصرف؛ رُکن اقتصاد مقاومتی

 
 

مدیریت مصرف؛ رُکن اقتصاد مقاومتی

مقام معظم رهبری (حفظه الله) یکی از راهکارهای مبارزه در این میدان را «حمایت از تولید ملّی و کار و سرمایه ایرانی» عنوان کرده‌اند و در کنار توصیه به اجتناب از اسراف و تضییع منابع عمومی، «مصرف کالاها و محصولات داخلی» را از مردم و مسئولین خواستار شده‌اند.