مسلمانان از هر کار و سخنی که سبب تفرقه می شود پرهیز کنند

 
 

مسلمانان از هر کار و سخنی که سبب تفرقه می شود پرهیز کنند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی با صدور بیانیه ای با تأکید بر وحدت امت اسلام، خواستار هوشیاری مسلمانان نسبت به توطئه های دشمن شد.