نباید در برابر دشمنان ساکت و بی تفاوت باشیم

 
 

نباید نسبت به جبهه مقاومت بی تفاوت باشیم/ در برابر دشمنان ساکت و بی تفاوت نباشیم/مردم از گرانی و بیکاری رنج می‌برند/دشمن درصدد ناکارآمد جلوه دادن نظام است

حضرت آیت الله نوری همدانی دشمن شناسی را یک موضوع مهم دانست و گفت: ما نمی توانیم نسبت به عراق، سوریه، بحرین و یمن بی تفاوت باشیم.