واکنش ،آیت الله مکارم ،حذف ،تعطیلات مذهبی، کشور

 
 

واکنش آیت الله مکارم به طرح حذف تعطیلات مذهبی کشور

حضرت آیت الله مکارم شیرازی نسبت به طرح کاهش تعطیلات مذهبی در کشور که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است، واکنش نشان داد و این کار را اقدامی نشدنی خواند و از نمایندگان مجلس خواست برای کاهش تعطیلات رسمی کشور از فرصت ها و مناسبت ها دیگر استفاده کنند.