پاسداری از فرهنگ انقلاب

 
 

پاسداری از فرهنگ انقلاب

در جریان این تحوّل بزرگ اجتماعی، بار دیگر آوای قدسی «اَلْعِزَّهُ لِلّهِ» از زبان عالمی عارف و بیدار و مرجعی آگاه و فداکار شنیده شد و زلزله ای در ارکان استبداد و استعمار جهانی پدید آمد.