پای رئیس جمهور مصر به جنجال نماز جمعه کشیده شد

 
 

پای رئیس جمهور مصر به جنجال نماز جمعه کشیده شد

پس از دیدار السیسی با شیخ الازهر، برخی شخصیت ها و رسانه های مصری آن را بدون ارتباط با بحث یکسان سازی خطبه های نماز جمعه و اختلاف نظر میان الازهر و اوقاف ندانستند.