پژوهش ها ناظر به نياز روز جامعه باشد

 
 

پژوهش ها ناظر به نیاز روز جامعه باشد/ با ۴۵ مرکز فرهنگی دنیا در ارتباط هستیم

در حال حاضر ۷۰۰۰ مبلغ در حوزه‌های مختلف داریم که فعالیت اصلی آنان تولید محتوا است و با ۴۵ مرکز فرهنگی دنیا در ارتباط هستیم.