پیشگام دفاع

 
 

مولوی عبدالحمید: اهل سنت با افراط گری مخالف است/ کوچک ترین تعرضی به کشور شود پیشگام دفاع هستیم

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: آل سنت با افراط گری، تفرقه و خصومت مخالف است؛ آل سنت هم در دفاع مقدس شهید دادند، اگر کوچک‌ترین تعرضی به جمهوری اسلامی شود، نخستین دفاع کنندگان آل سنت‌‌اند که در مرزها هستند.