احياي شب قدر

 
 

نکته‌ هایی درباره احیای شب قدر

ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌ دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگار خود برای تقدیر هر کاری نازل می‌ شوند. «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه بهتر است. فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگار خود برای تقدیر هر کاری نازل می‌شوند. آن شب انباشته از سلامت [و برکت و رحمت] تابیشتر بخوانید