ایستادگی دربرابر تهاجم دشمن به اساس فکری نظام اسلامی وظیفه طلاب انقلابی است

 
 

ایستادگی دربرابر تهاجم دشمن به اساس فکری نظام اسلامی وظیفه طلاب انقلابی است

تولیت آستان قدس رضوی: ایستادگی دربرابر تهاجم دشمن به اساس فکری نظام اسلامی وظیفه طلاب انقلابی است تولیت آستان قدس رضوی با بیان این که طلاب مرزبانان فکری جامعه هستند، گفت: طلبه انقلابی باید بر حسب شرایط روز جامعه اسلامی در برابر تهاجم دشمنان به اساس فکری نظام اسلامی، بایستد و مقابله کند.