توضیح در مورد حجاب دختران در خارج برای تحصیل

 
 

توضیح در مورد حجاب دختران در خارج برای تحصیل

در پی مطرح شدن فتوای حضرت آیت‌الله مکارم شیرازی درباره حجاب دختران در خارج از کشور برای تحصیل، دفتر این مرجع تقلید سوال و پاسخ این مرجع تقلید را منتشر کرد.