خدمت رسانی به مردم

 
 

آیت الله مکارم شیرازی با تاکید بر خدمت رسانی به مردم و پرهیز از حاشیه ها توسط دولت تصریح کرد: دولت باید بیشتر به فکر مردم باشد و با مسأله حضور زنان در ورزشگاه سر مردم را گرم نکند و به دنبال واقعیت ها باشد.

آیت الله مکارم شیرازی با تأکید بر ضرورت پرهیز دولت از حاشیه ها: با مسأله حضور زنان در ورزشگاه ها مردم را سرگرم نکنید حضرت آیت الله مکارم شیرازی خدمت رسانی به مردم و پرهیز از حاشیه ها را وظیفه دولت دانست و تصریح کرد: دولت باید بیشتر به فکر مردم باشد و با مسأله حضور زنان در ورزشگاه سر مردم را گرم نکند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حضرت آیت الله مکارم شیرازی امروز در درس خارج فقه که در مسجد اعظم برگزار می شود با تسلیت به مناسبتبیشتر بخوانید