فضای کار و زندگی مردم باید امن باشد؛ با فساد و مفسدان برخورد واضح و مؤثر کنید

 
 

لزوم قاطعیت دستگاه قضا مقابل بدخواهان و تواضع و محبت با مردم| فضای کار و زندگی مردم باید امن باشد؛ با فساد و مفسدان برخورد واضح و مؤثر کنید

رهبر انقلاب ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از وظایف دستگاه قضا برشمردند و گفتند: فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.