گوشزد کردن مصالح و خطرات از سوی مرجعیت مرز خاصی ندارد

 
 

قم نمی تواند واتیکان باشد | گوشزد کردن مصالح و خطرات از سوی مرجعیت مرز خاصی ندارد

حضرت آ‌یت الله مکارم شیرازی با بیان این که قم واتیکان نیست، گفت: مرجعیت تعلق به تمام جهان اسلام و شیعه دارد و مى‌تواند مصالح و منافع و خطرات آن‌ها را گوشزد کند.