ویژه نامه تبلیغی ایام  آخر صفر در پایگاه اطلاع رسانی اتاق فکر تبلیغ قرار گرفت.