محور فعالیت معصومین

اتوجه به اینکه اهل بیت ساسهالعباد بوده اند لذا در هر زمان درمقابل هجمه ها ی دشمن وبه جهت انجام وظیفه خطیری که خداوند بر عهده انها گذاشته است حکیمانه ترین تصمیم را اتخاذ کرده اند اگر چه ائمه معصومین در تمام ابعاد کامل بوده اند ولی اقتضای زمان هریک فعالیتی را میطلبیده که در نمودار ذیل محور آن فعالیتها را متذکر میشویممحور فعالیت معصومین


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + = 16