جنگ نرم از نگاه رهبر حکیم انقلاب(۱)

رهبر
وقتی انسان، تجهیز، صف آرایی، دهان هایی با حقد و غضب گشوده شده و دندان های با غیظ فشرده شده علیه انقلاب، امام خمینی و آرمان های نظام اسلامی را می بیند وجود این جنگ نرم را باور می کند و هرچند ممکن است عده ای اینها را نبینند… “(۱)

افسران جوان مقابله کنندگان با “جنگ نرم “
“…امروز جمهوری اسلامی و نظام اسلامی با یک جنگ عظیمی مواجه است لیکن جنگ نرم -که دیدم تعبیر جنگ نرم، توی صحبت های شما جوان ها هست و الحمدلله به این نکات توجه دارید؛ این خیلی برای ما مایه خوشحالی است- خوب حالا در جنگ نرم؛ چه کسانی باید میدان بیایند؟ قدر مسلم نخبگان فکری اند. یعنی شما افسران جوان جبهه مقابله با جنگ نرمید… “(۲)

“…در این جنگ نرم شما جوان های دانشجو، افسران جوان این جبهه اید نگفتیم سربازان، چون سرباز فقط منتظر است که به او بگویند پیش برود جلو، عقب بیا، بیایید عقب. یعنی سرباز هیچ گونه از خودش تصمیم گیری و اراده ندارد و باید هر چه فرمانده می گوید عمل کند. نگفتیم هم فرماندهان طراح قرارگاه و یگان های بزرگ. چون آنها طراحی های کلان را می کنند افسر جوان تو صحنه است هم به دستور عمل می کنند هم صحنه را درست می بینند. با جسم خود و جان خود صحنه را می آزماید. لذا اینها افسران جوانند دانشجو نقشش این است حقیقتا افسران جوان، فکر هم دارند. عمل هم دارند تو صحنه هم حضور دارند. اوضاع را هم می بینند. در چهارچوب هم کار می کنند… ” (۳)

باید با این جریان شیطانی خطرناک مقابله شود
“…اینی که چه کار باید بکنید چه جوری باید عمل کنید چه جوری باید تبیین کنید اینها چیزهایی نیست که من بیایم فهرست کنم. بگویم آقا این عمل را انجام بدهید این عمل را انجام ندهید اینها کارهایی است که خود شماها باید در مجامع اصلی تان فکری تان در اتاق های فکری تان بنشینید، راهکارها را پیدا کنید لیکن هدف مشخص است. هدف دفاع از نظام اسلامی و جمهوری اسلامی است در مقابله با یک حرکت همه جانبه متکی به زور و تزویر و پول و امکانات عظیم پیشرفته علمی رسانه ای باید با این جریان شیطانی خطرناک مقابله شود… “(۴)

هدف های دشمن را کشف کنید
“…اگر در زمینه های مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل کشور، آن چیزهایی که به چشم باز، به بصیرت کافی احتیاج دارد. جوان دانشجوی ما افسر جوان است شما که استاد او هستید. رتبه بالاتر افسر جوانید. شما فرمانده ای هستید که باید مسائل کلان را ببینید دشمن را درست شناسایی کنید هدف های دشمن را کشف کنید. احیانا به قرارگاه های دشمن، آنچنانی که خود او نداند سر بکشید و بر اساس او، طراحی کلان بکنید و در این طراحی کلان حرکت کنید… “(۵)

وظایف مجموعه فرهنگی برای مقابله با جنگ نرم
“…در این جنگ نرم وظیفه مجموعه فرهنگی این است که هنر را تمام عیار و با قالبی مناسب به میدان آورد تا اثر گذار شود… ” (۶)
“…حالا شما جوانانی که گفتیم افسران جوان مقابله با جنگ نرم هستید از من نپرسید که نقش ما دانشجویان در تخریب مسجد ضرار کنونی چیست. خوب خودتان بگردید نقش را پیدا کنید یا مقابله با نفاق جدید یا تعریف عدالت… ” (۷)

الان دوره جنگ نرم است
“…همینی که حالا معمول شده که در بیان ها و در تلویزیون و توی تبلیغات و توی دادگاه و توی زبان همه می گویند جنگ نرم، راست است. این یک واقعیت است یعنی الان جنگ است البته این حرف را من امروز نمی زنم من از بعد از جنگ از سال ۶۷ همیشه این را گفته آم بارها و بارها علت این است که من صحنه را می بینم چه بکنم اگر کسی نمی بیند. این تمام نشده چون تمام نشده همه وظیفه داریم وظیفه مجموعه فرهنگی و ادبی و هنری هم وظیفه مشخصی است بلاغ- تبیین- بگویید، خوب بگویید. من همیشه تکیه بر این می کنم بایستی قالب را خوب انتخاب کنید و هنر را بایستی تمام عیار توی میدان بیاورید. نباید کم گذاشت. تا اثر خودش را بکند… “(۸)

تلاش های استفاده دشمن در جنگ نرم از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی
“…دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطاتی پیشرفته و با شایعه و دروغ پراکنی و استفاده از برخی بهانه ها و میان آحاد مردم تردید، بدبینی و اختلاف ایجاد کند. در قضایای پس از انتخابات به بهانه انتخابات ایجاد تردید و اختلاف کردند تا دل های مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به مسئولان چرکین شود و در چنین فضایی مشوش و شلوغی، عناصر مغرض، خائن و دست آموز خود را برای کارهای اخلال گرانه وارد صحنه کنند اما به دلیل بصیرت مردم به نتیجه نرسیدند. هر اقدامی که موجب مغشوش و تهمت آلود شدن فضا شود و مردم را نسبت به یکدیگر بدبین و مردد کنند به ضرر کشور است. من اصرار دارم که آحاد مردم و جریانات مختلف سیاسی همه با یکدیگر متحد، در مقابل آن افراد معدودی باشند که مخالف اصل انقلاب و استقلال کشور هستند و هدف آنها تقدیم کشور به آمریکا و استکبار است. به کسانی که به دنبال مصالح کشور هستند توصیه می کنم از این اختلاف های جزئی و غیراصولی صرف نظر کنند… ” (۹)

در جنگ نرم نگاهتان خوشبینانه باشد
“… عزیزان من شرط اصلی فعالیت درست شما در این جبهه جنگ نرم یکی اش نگاه خوشبینانه و امیدوارانه است. نگاهتان خوشبینانه باشد. ببینید من در مورد بعضی تان به جای پدر بزرگ شما هستم. من نگاهم به آینده خوشبینانه است. نه از روی توهم بلکه از روی بصیرت. شما جوانید. مرکز خوشبینی- مواظب باشید نگاهتان به آینده، نگاه بدبینانه نباشد نگاه امیدوارانه باشد نه نگاه نومیدانه- اگر نگاه نومیدانه شد نگاه بدبینانه شد نگاه چه فایده ای دارد، به دنبالش بی عملی، به دنبالش بی تحرکی. به دنبالش انزوا است مطلقا دیگر حرکتی وجود نخواهد داشت همانی است که دشمن می خواهد…. ” (۱۰)

“… باید درست در جهت مخالف برنامه دشمن که به دنبال ایجاد فضای یاس و ناامیدی در دانشگاه ها است. حرکت، و محیط درس و دانشگاه ها را فضای امید به آینده کرد…. ” (۱۱).

“… یکی از مهمترین راهبردهای ارائه شده و مورد تاکید مقام معظم بویژه پیرامون حوادث بعد از انتخابات و فتنه اخیر. برای مقابله با جنگ نرم بصیرت آحاد جامعه به ویژه خواص و نخبگان است ایشان در جمع مردم خونگرم چالوس و نوشهر در ارتباط با ضرورت وجود بصیرت می فرمایند: بصیرت قطب نمای حرکت صحیح در اوضاع اجتماعی پیچیده امروز است به گونه ای که اگر کسی این قطب نما را نداشت و نقشه خوانی بلد نبود ممکن است ناگهان خود را در محاصبه دشمن ببیند. اگر بصیرت نباشد انسان حتی با نیت خوب ممکن است گمراه شود و در راه بد قدم بگذارد.
(۱۲).

امروز هدف و آماج دشمن خواص است
“… امروز به گمان من هدف و آماج دشمن خواص است. آماج دشمن خواص است می نشیند طراحی می کند تا ذهن خود را عوض کنند. برای اینکه بتوانند مردم را بکشانند چون خواص تاثیر می گذارند و در عموم مردم نفوذ کلمه دارند یکی از وظایف اصلی امروز من و شما همین است. ما بصیرت خودمان را در مسائل گوناگون تقویت می کنیم و بتوانیم انشاءالله بصیرت مخاطبان و مستمعان خودمان را هم زیاد کنیم… “(۱۳)

بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی بصیرتی اند
“… بصیرت مهم است نقش نخبگان و خواص هم این است که این بصیرت را نه فقط در خودشان در دیگران هم به وجود بیاورند. آدم گاهی می بیند که متاسفانه بعضی از نخبگان خودشان هم دچار بی بصیرتی اند نمی فهمند. اصلا ملتفت نیستند. یک حرفی یهو به نفع دشمن می زنند. به نفع جبهه ای که همتش نابودی بنای جمهوری اسلامی است… “(۱۴).

* پی نوشت:
۲٫بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان ۴ شهریور ۸۸
۳٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه ها ۸ شهریور ۸۸
۴٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان ۴ شهریور ۸۸
۵٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اساتید دانشگاه ها ۸ شهریور ۸۸
۶٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اهل هنر ۱۴ شهریور ۸۸
۷٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان ۴ شهریور ۸۸
۸٫ دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از شعرا، فرهیختگان و اهالی فرهنگ مورخ ۸۸٫۹٫۴
۹٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور ۸۸٫۹٫۴
۱۰٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی ۸۸٫۶٫۴
۱۱٫ دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از اساتید و اعضای هیئت علمی نخبگان، روسای ۸۸٫۶٫۸
۱۲ بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم خونگرم چالوس و نوشهر ۱۵/ ۷/ ۸۸
۱۳٫ بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس ونمایندگان مجلس خبرگان ۲/ ۷/ ۸۸
۱۴٫ بیانات مقام معظم رهبری در جمع اعضای دفتر رهبری و سپاه ولی امر ۸۸٫۵٫۲۱


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 7 = 9