امام خمینی رحمه الله و نسل جوان

غربیها در تبلیغات خود، اینگونه القاکرده اند که توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن است و متأسفانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور نیز مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می دانند که این مسئله ای غلط و خطرناک است.در آن دوران سخت [قبل از انقلاب اسلامی] ، برخی شخصیتهای بزرگ و وجدانهای بیدار با هشدارها و اقدامات مهم خود، زمینه های بیداری نسل جوان و آغاز نهضت اسلامی را فراهم کردند تا زمانی که امام خمینی رحمه الله با رهبری الهی و مصمم خود و با به حرکت درآوردن نسل جوان توانستند تحولی عظیم و بنیانی در کشور به وجود آورند.

پرچم معنویت در دست جوانان مؤمن و فعّال
* در چنین دنیایی [که در مادّیات غوطه ور است] ، ملت ایران، با دارا بودن ثروتهای مادی و معنوی، به ویژه استعدادهای فراوان جوان، پرچم معنویت را در دست گرفته و اعلام کرده است که می خواهد انسانها را در سایه معنویت به سعادت، خوشبختی، رفاه، امنیت، پیشرفت و استقلال برساند و ثابت کرده که این امر تحقق یافتنی است.
* به همین علت قدرتهای جهانی تلاش می کنند با کارشکنی سیاسی و اقتصادی مانع حرکت ملت ایران شوند؛ اما عزم و اراده ملت راسخ است و به راه خود ادامه خواهد داد.
* همه سعی و تلاش دشمنان این است که با گرفتن ایمان و اعتماد به نفس جوانان، این نیروی مؤمن، با نشاط، با شوق، مبتکر و پرتحرک را به عنصری غیر زنده و بی تأثیر تبدیل کنند؛ اما با همین تلاشها و برخی ریزشها، رویشهای فراوانی در سالهای اخیر به وجود آمده و جامعه جوان کشور جامعه ای خوب، فعال، مؤمن و زنده است.
جوانان برای پیشرفت کشور باید از نظر اعتقادی و اخلاقی خود را قوی کنند
* اعضای انجمنهای اسلامی دانش آموزی علاوه بر مسئولیتی که به عنوان جوان در مسیر پیشرفت کشور به عهده دارند، باید با گفتار و عمل خود راهنمای جوانانی باشند که ممکن است به راه اشتباه رفته و یا در مسیر حرکت متوقف شده باشند، بنابراین باید برای ادای این مسئولیت، خود را از لحاظ اعتقادی و اخلاقی قوی کنند.
* ارتباط با خدا، نماز با توجه، تعمیق بینش و اعتقادات دینی، عادت بر رفتار و خلق نیک، احترام به پدر و مادر و اطاعت از آنان، وظیفه شناسی، تلاش علمی، تقویت نیروی خرد و فکر، حضور در کارهای جمعی برای خدمت به مردم همچون بسیج سازندگی و ورزش و تمرین جسمی، در دوران جوانی که یکی از طلایی ترین دورانهای زندگی انسان است، علاوه بر شکل دهی هویت صحیح انسانی، ذخیره ای برای همه دوران زندگی و توشه ای ابدی برای دوران پس از مرگ و حیات واقعی خواهد بود.۱

تنها راه پیشرفت، الگوی اسلامی – ایرانی است.
* پیشرفت کشور تنها بر اساس الگوی اسلامی – ایرانی امکان پذیر است و مهمترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور بر اساس مبانی اسلام است.
* اگر این الگوی اسلامی – ایرانی در مرحله عمل به اجرا گذاشته شود، قطعاً به الگوی مورد استفاده کشورهای دیگر تبدیل خواهد شد؛ همان گونه که بسیاری از کارها و موفقیتهای ملت و کشور ایران برای دیگر کشورها و ملتها الگو شده است.
مدل پیشرفت
* هدف از تعریف شفاف و ضابطه مند از مدل پیشرفت، ایجاد یک باور همگانی در میان نخبگان و عامه مردم در خصوص ضرورت تعیین الگوی صحیح توسعه است.
غربیها در تبلیغات خود، اینگونه القاکرده اند که توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن است و متأسفانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور نیز مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می دانند که این مسئله ای غلط و خطرناک است.
* به طور قاطع می گویم الگوی غرب برای توسعه، یک الگوی ناموفق است؛ زیرا با وجود دستیابی کشورهای غربی به ثروت و قدرت، ارزشهای انسانی و معنویت در این جوامع از بین رفته اند.
تحقیقات علمی را جدّی بگیرید
* امروز یکی از مهم ترین مسائل برای حفظ هویت، استقلال، عزت و آینده ملت ایران جدی گرفتن تحقیق علمی و حرکت مصمم و برنامه ریزی شده در جهت ارتقای علمی کشور بدون اتلاف وقت است.
* در دنیای امروز، مبنای مناسبات و تحرکات بین المللی، قدرت است و قدرت هر کشور نیز ناشی از علم و توانمندی علمی آن است.
* اینکه در سالهای اخیر بر مسئله تولید علم و لزوم شکستن مرزهای علمی تأکید شده، زمینه سازی برای علم درون زا و تولید بومی علم است.
هدف ما از پیشرفت چیست؟
* در دیدگاه غرب، پیشرفت مادی و محور آن، سود مادی است؛ بنابراین در چنین دیدگاهی اخلاق و معنویت می تواند قربانی پیشرفت شود.
* در جهان بینی اسلام، ثروت، قدرت و علم، وسیله رشد انسان و زمینه ساز برقراری عدالت، حکومت حق، روابط انسانی در جامعه و دنیای آباد هستند.
* افرادی که در مراکز برنامه ریزی و علمی کشور در خصوص مسائل اصلی همچون مسائل اقتصادی و سیاسی متمرکز هستند باید از الگوها و دستور العمل های غربی پرهیز کنند. ۲

imagesyy

یاد شهیدان را باید گرامی بداریم
* یاد شهیدان نباید در جامعه ما از خاطره ها خارج شود، یاد شهیدان را باید گرامی بداریم و نگذاریم غبارهای فراموشی – که گاهی به عمد می خواهند روی این یاد و خاطره ها پاشیده شود – ما را از شهیدان غافل کند.
* دشمنان با تبلیغات عنادآمیز خود سعی کردند که ارزشهای شهید را در جامعه ما کم کنند و آن را به فراموشی بسپارند. این تلاش در برهه ای در داخل کشور نیز صورت گرفت اما خنثی شد و جلویش گرفته شد.
* آنها (شهیدان) کسانی بودند که نه در تهاجم به یک کشور بلکه در مقابل تهاجم دشمن بیگانه برای حفظ استقلال و شرف ملی، ایستادگی و جان شریفشان را فدا کردند. همچنین ایستادگی و عزم راسخ شهیدان و جانبازان موجب شده است که امروز هر گاه در تحلیلها سخن از تعرض به ایران و مقابله با این ملت به میان می آید، افراد عاقل بگویند که نباید با ملت ایران شوخی و سرسختی کرد.
* یاد شهدا، افتخارات و عزت شهدا را همه باید نصب العین خودشان قرار دهند و نگذارید که این یاد فراموش شود؛ زیرا اگر غفلت کنید آنها که در وقت خطر در لانه هایشان خزیده بودند، می آیند و طلبکار هم می شوند. شما نگذارید دشمنان انقلاب و اسلام جرأت چنین کاری پیدا کنند.
* پیشرفت سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و آبادانی کشور مرهون فداکاری آن کسانی است که در بحرانی ترین روزها و سخت ترین آزمونها در برابر خطر ایستادند و هوشیارانه مقاومت کردند و برترین آنها کسانی هستند که به شهادت رسیدند و شهدای زنده ما نیز این جانبازان عزیز هستند.۳
داعیه ما، ضدیت با نظام سلطه
* داعیه ما آنچنان داعیه ای است که در دنیای اسلام و چه در هر نقطه ای از جهان این داعیه ها و شعارها مطرح شود اکثریت قاطع مردم به آنها اظهار ارادت و همراهی خواهند کرد.
* ما می گوییم با تقسیم دنیا بر سلطه گر و سلطه پذیر مخالفیم، سلطه گران غلط می کنند که می خواهند بر دنیا سلطه پیدا کنند و دولتهای سلطه پذیر نیزکه زورگویی آنها را بر خلاف میل ملتهایشان می پذیرند بیجا می کنند.
* هنر ملت ایران این است که این شعار را به عمل تبدیل کرده است. ملت ایران ایستادگی کرد و به برکت همین ایستادگی بود که صدق ادعای این ملت برای دنیا ثابت شد.
* این داعیه ای است که کسی در کشور ما نمی تواند و جرأت نمی کند از آن دست بردارد و یا بر خلاف آن حرکت کند و هر مجموعه، جریان و جناح و حزبی که بخواهد بر خلاف این حرکت کند مرد م توی دهانش خواهند زد.۴
شناخت نیازهای زمانه، مهم ترین وظیفه روحانیت
روحانیت در دویست سال اخیر در مرکز اصلی همه تحرکات ضد استعماری و ضدسلطه بیگانه قرار داشته و امروز نیز مهم ترین وظیفه روحانیت و حوزه های علمیه شناخت نیازهای زمانه، مجهز شدن به سلاح عملی روز و استدلال و برهان قوی، حفظ استقلال خود، تقویت ارتباط رو در رو با آحاد مردم، فهم سیاسی صحیح، شناخت به موقع خطرات و ایستادگی در مقابل انحرافها، بدعتها و خرافه ها است.۵
روحانیت استقلال خود را حفظ کند.
* اگر چه در دوره کنونی همسو بودن روحانیت با حکومت یک نعمت ا ست؛ اما روحانیت و حوزه ها باید استقلال و نقش خود را به عنوان یک راهنما و مرشد حفظ کنند و هر جا که لازم بود، یک منتقد دلسوز و غیر مدعی باشند.
* عرصه حضور روحانیت، مسجد و منبر و مواجهه رو در رو با مردم است و روحانیت نباید از این عرصه جدا شود.۶
مذاکره با آمریکا
کسانی که تصور می کنند جمهوری اسلامی ایران سیاست مستحکم، منطقی و صد در صد قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و ارتباط با آمریکا تغییر می دهد، سخت در اشتباه هستند. چگونه می توان با دولت مستکبر، زورگو، توسعه طلب و استثمارگر آمریکا آن هم در دوره دولتمردان گستاخ، بی ادب و مدعی فعلی گفتگو کرد.
* به دلیل اینکه آمریکا به عنوان دولت اشغالگر به وظایف خود در برقراری امنیت در عراق عمل نمی کند و دست دولت این کشور را بسته و برای سرنگونی آن، تلاش و از تروریستها نیز حمایت می کند، وزارت امور خارجه به درخواست دولت عراق تصمیم گرفت در یک گفتگوی رو در رو با آمریکاییها، مسئولیت و وظایف آنان را در قبال امنیت عراق یادآوری و با آنها اتمام حجّت کند.
* سیاست جمهوری اسلامی ایران در عدم مذاکره و ارتباط با آمریکا تا هنگامی که سیاستهای این دولت استکباری تغییر نکند، به قوت خود باقی است.۷
پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مرحوم فخر الدین حجازی
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
درگذشت خطیب گرانمایه و چهره سرشناس فرهنگی و سیاسی، مرحوم آقای فخر الدین حجازی را به خاندان مکرم و بازماندگان و همه دوستان و علاقمندان ایشان تسلیت عرض می کنم.
آن مرحوم در طول سالیان متمادی، چه در دوران اختناق و چه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از جمله سخنوران موفقی بود که با بیان گرم و پر احساس خویش دلهای بی شماری را مجذوب حقایق دین و معارف اسلامی می ساخت، به ویژه در دوران دفاع مقدس، حضور ایشان در عرصه های مختلف گرمابخش فضای حماسی آن دوران و مایه شور و شوق جوانان این مرز و بوم بود.
از خداوند متعال مغفرت و رحمت واسعه اش را برای آن مرحوم مسئلت می کنم و برای بازماندگان ایشان صبر و اجر جزیل آرزو می نمایم.

پی نوشت:

۱) کیهان، ۲۰ / ۲ / ۱۳۸۶٫
۲) همان، ۲۶ / ۲ / ۱۳۸۶٫
۳) همان، ۲۹ / ۲ / ۱۳۸۶٫
۴)  همان.
۵) افق حوزه، ۲ / ۳ / ۱۳۸۶٫
۶)  همان.
۷)  همان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


2 + = 8