عاشورا و نیازهاى امروز

درباره فرهنگ عاشورا و حضرت سیدالشهداء اقدامات انجام شده و ناتمام و کارهایی که باید انجام شود، فراوان است.


دربارهء اقدامات انجام شده و ناتمام و کارهایی که باید انجام شود، فراوان است. گرچه امسال به یمن نامگذاری آن از سوی رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی به عنوان سال عزت و افتخار حسینی، گامهایی بلند و ارزشمند در شناخت و معرفی سرور شهیدان برداشته شد و برنامه ریزیهای پر برکتی انجام گرفت، اما اقیانوس بیکران عاشورا آن قدر عمیق و بزرگ و پر حادثه است، که گوهرهای آن پایان نمی پذیرد و جز با کشتی نجات حسینی نمی توان در آن راه پیمود. تنها حسین علیه السلام است که می تواند بشریت را به ساحل کربلا برساند و از غرقابها و گرداب های فراوان فکری و اجتماعی رهایی بخشد.

در این ورطه کشتی فرو شد هزار // که پیدا نشد تخته ای بر کنار
عاشورا و حسین علیه السلام و کربلا، هزاران مسئله تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، عبادی، فقهی، عرفانی و نظامی دارد، که اگر آب دریاها مرکب و درختان گیتی قلم شود، تا ابعاد و آثار و اهداف این حادثه عظیم را ترسیم کند، توان بررسی و ارائه تصویری جامع از آن را ندارد.
نفوذ بیکران عاشورا و سیدالشهدا در اعماق تاریخ و گستره جهان؛ تاثیر نام و قیام حسینی در عوالم پیدا و پنهان و مرزهای غیب و شهود؛ حضور مداوم فرشتگان و ساکنان ملا اعلی در بارگاه قدسی امام؛ اشک و آه زمین و زمان و جن و ملک در عزای سرور آزادگان جهان؛ آفاق روشن محبت دو سویه نبوی و حسینی و تداوم هدایت بشریت به برکت بعثت و عاشورا؛ نقش آب و خاک کربلا در شفابخشی و امنیت آفرینی؛ عزت و استقلال امت اسلام در پرتو سیره و سخن حسینی؛ نقش امام حسین علیه السلام در ترویج و تبلیغ معارف آسمانی؛ افشای همیشگی خط نفاق در پرتو عاشورای حسینی؛ فلسفه قیام و جهاد پرشکوه ابا عبدالله علیه السلام؛ پیوند قطعی قیام مهدوی عجل الله تعالی فرجه الشریف با قیام و فرهنگ عاشورا؛ و سرانجام درسهای عشق و عرفان حسینی، همه و همه میدانهایی محدود از محورهای گسترده پژوهش و تبلیغ و تدریس فرهنگ عاشورا است که امروز هم همچون همیشه بدان نیازمندیم.

پیام عاشورا
عاشورا، فریاد بلند مقاومت در برابر تحریف اسلام است. عاشورا، فریادی علیه بی تفاوتی و بی طرفی در جنگهای حق و باطل سراسر تاریخ است. عاشورا، آوای اعتراض سیدالشهداء علیه السلام به نشستن ناصالحان بر کرسی حکومت امت اسلامی است.
عاشورا، بی تفاوتی حکومتها نسبت به سه مسئله مهم «حقیقت »، «عدالت » و «فضیلت » را محکوم می کند و حمایت دولتمردان از باطل و بیداد و فساد را بزرگترین منکرات اجتماعی می داند، که امام شهیدان در برابر آن بپاخاسته و همه رنج را در مقابله با این منکر بزرگ و بنیادی تحمل کرده است.
نهضت حسینی، حرکتی از سر سیری و جهانگردی و سفر تفریحی و تجاری و ورزشی و حتی سفری به قصد انجام حج و عمره و جهانگردی مذهبی و زیارتی نیست. سفر کربلای سیدالشهدا علیه السلام هجرتی دفاعی، عبادی، زیارتی و تبلیغی به منظور انجام وظیفه ای دشوار و بزرگ و جهانی و جهادی است. از مراسم عاشورایی که ما برگزار می کنیم تا عاشورای معرفت حسینی، فرهنگها فاصله است؛ گرچه شبیه عاشورا هم مغتنم است و برای بیدادگران وحشت انگیز.
از عبادت کربلایی تا عادت کربلایی تفاوت از زمین تا آسمان است؛ گرچه نفس حضور و زیارت سرور شهیدان شیرین و دلنشین و مسئولیت آفرین است.
از شور عاشورایی تا شعور و عرفان حسینی تفاوت از زمین تا آسمان است.
از امامی که برخی ترسیم می کنیم که گریزان و هراسان و صامت و آرام است، تا امام قیام و جهاد و فریاد و عزت و اعتراض و وارث پیامبر و امین خدا، مسافتی از غرب تا شرق عالم است.
عاشورا، درسها، عبرتها و جلوه هایی دارد که همه ساله از زبان عالمان دین و مبلغان متعهد و فداکار و مداحان مخلص و شاعران کربلایی تکرار می شود، اما امروز از عاشورا چه درسهایی را باید فراگیریم و چه معارفی را بیاموزیم؟
از عاشورا بیاموزیم
از عاشورا، رهایی از رفاه زدگی، وارستگی از علایق زندگی، رهایی از بیم و امید شیطانی، معروف گرایی، منکرستیزی، پاسداری از حقوق اجتماعی، احساس مسئولیت خدایی، ایمان به غیب، آخرتگرایی، دفاع از دین، اصلاحات راستین، جهاد برای احیای اسلام و اجرای قرآن، بی بال پریدن، و از شهادت خود و یاران نهراسیدن را بیاموزیم.
صدای سید شهیدان را بهتر بشنویم
او بشریت را به عزت فرا می خواند، ما برای ذلت توجیه جستجو می کنیم.
او ما را به استقلال از بندگی غیر خدا دعوت می کند، ما به بندگی بندگان سر سپرده ایم.
او بشریت را به توحید و عبادت الله و فقط الله، فرا می خواند، و ما فریاد مشارکت برآورده ایم.
او خواهان آزادی راستین، آزادی فکر و فرهنگ از شبکه عنکبوتی تبلیغات کفر و شرک و بیداد جهانی است، ما بجای نوشیدن شیر شیرین آزادی به پستانکهای آزادی (آزادیهای تولید آمریکا) سرگرم شده ایم.
شعار سیدالشهدا، همان شعار توحید است، دو بعدی است، ترکیبی از نفی و اثبات. خوب گوش بسپاریم: «لا اله الا الله ». اندیشه عاشورا هم دو بعدی است؛ یعنی، ترکیبی از «نه » و «آری » است.
عاشورا، «نه » بزرگ تاریخ است. «نه » به کفر جهانی، «نه » به شرک جهانی، «نه » به نفاق داخلی، «نه » به بیداد بین المللی، «نه » به لیبرالیسم، «نه » به پلورالیسم، «نه » به سلطنت، «نه » به حزب بازی و جناح گرایی، «نه » به غربزدگی و شرقزدگی، «نه » به تساهل و تسامح، «نه » به اصلاحات آمریکائی، «نه » به تبعیض و فقر و فساد، «نه » به مردم سالاری منهای دین و «نه » به دینداری بدون دین شناسی و فقاهت.
در بعد مثبت، شعار عاشورا، فریاد لبیک و تسلیم و آری و احترام است.
«لبیک » به خدا، «لبیک » به رسالت، «لبیک » به امامت، «لبیک » به حق و عدالت و تسلیم در برابر حقوق دیگران، «لبیک » به اذان و نماز و نیایش، «لبیک » به قرآن و سنت نبوی صلی الله علیه و آله و «لبیک » به مرجعیت و فقاهت راستین.
آوای سید الشهدا علیه السلام را بهتر بشنویم و توحید را از حسین بیاموزیم و از طبل تو خالی استکبار نهراسیم. عاشورا عصاره «معروف گرایی » و «منکر ستیزی » فرزند فاطمه علیها السلام در سراسر تاریخ است و کربلا نقطه تلاقی حق و باطل در سراسر گیتی.

دو دیدگاه تاریخی
عاشورا از اینجا پدید آمد که راجع به انسان و جهان و اداره عالم و آدم دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاهی که خدا و قیامت و نبوت را باور دارد و حکومت بر بشریت را حق خدا و رسول و امامان صالح به انتخاب خدا و رسول و امامان قبلی می داند و دیدگاهی که خدا و قیامت و رسالت را دروغ می شمارد و یا با تردید به آن می نگرد و حکومت را حق کسانی می داند که از زور و زر و تزویر بیشتری برخوردارند. درگیری این دو اندیشه در صحنه های اقتصاد و فرهنگ و سیاست از هر روز عاشورایی پدید می آورد و از هر سرزمین کربلایی می سازد.
در این نبرد همیشه تاریخ، یک طرف حسین است، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم، وارث موسی و عیسی علیهم السلام و میراث دار مسئولیتهای دشوار محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام و در سوی دیگر یزید است و عبیدالله و شمر، وارثان شیطان و فرعون و نمرود و هامان و بلعم و در مصادیق امروز بوش و بلر و شارون.
یک تفکر خدا را پذیرفته است و امین و حجت خدا در زمین را اطاعت می کند و یک تفکر اصلا خدایی را باور ندارد، یا برای او حجتی قائل نیست و عقل فردی و جمعی بشریت را برای اداره انسان و جهان کافی می شناسد.
یک تفکر به دینداری و قرآن شناسی و فقاهت و حلم و علم و سماحت و محبت در دل مؤمنان افتخار می کند و یک دیدگاه به استانداردهای جهانی و پیشرفت و توسعه و رفاه قبیله ای و شخصی و ملی می اندیشد.
یک تفکر، به اقامه نماز و پرداخت زکات و امر به معروف و نهی از منکر می بالد و افتخار می کند و یک اندیشه، آزادی جامعه از هر گونه ایدئولوژی و عقیده و اندیشه آسمانی را خواستار است.
یک تفکر، شهادت را اوج تکامل انسان می بیند و یک دیدگاه، جهاد و شهادت را خشونت طلبی و ضد تمدن و پیشرفت تلقی می کند و تز تساهل در برابر کفر و شرک و بیداد جهانی را می ستاید.
یک تفکر، برای حکومتها وظیفه ای جز دفاع از حقیقت و شریعت و فضیلت نمی شناسد و یک تفکر، در جنگ حق و باطل اظهار بی طرفی می کند و شعار تکثرگرایی سر می دهد و حق و باطل را اموری نسبی و دعواهایی بیهوده می داند.
یک دیدگاه، آسایش و امنیت و توانگری را در سایه شناخت خدا و انس با او و اجرای قوانین او جستجو می کند و یک تفکر، در سازش با کفار و مشرکان و منافقان این مقولات را دست یافتنی می بیند. و. . . .
شناخت و تبلیغ عمیق و دقیق تفکر عاشورایی مسئولیتی است که امروز هم بر دوش مبلغان راستین اسلام است. باشد که با استمداد از خود آن بزرگوار موفق باشیم.
والسلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیهم السلام


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


7 + = 11