خواندن روضه‌ های دروغ

اگر دروغ موجب هتک و تمسخر باشد جایز نیست…

سؤال: خواندن روضه‌های دروغ و غیر معتبر که بعضاً موجب تمسخر و هتک می‌گردد چه صورتی دارد؟
حضرت آیه اللَّه العظمی خامنه‌ای: اگر دروغ موجب هتک و تمسخر باشد جایز نیست.
حضرت آیه اللَّه العظمی فاضل لنکرانی: جایز نیست.

حضرت آیه اللَّه العظمی صافی گلپایگانی: جایز نیست.
حضرت آیه العظمی اللَّه بهجت: جایز نیست.
حضرت آیه اللَّه العظمی مکارم شیرازی: جایز نیست.
حضرت آیه اللَّه العظمی تبریزی رحمه الله: چیزهایی که دروغ بودن آنها پیش علمای خبره معلوم است، نقل آنها جایز نیست.
حضرت آیه اللَّه العظمی سیستانی: اگر موجب هتک باشد، یا دروغ باشد، جایز نیست، ولی اگر هتک و دروغ بودن آن معلوم نباشد و به عنوان نقل و روایت گفته شود اشکال ندارد.
حضرت آیه اللَّه العظمی نوری همدانی: جایز نیست.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


1 + = 6