سازمان ملل،تروریستی،پاکستان

 
 

سازمان ملل جلوی اقدامات تروریستی در پاکستان را بگیرد

حضرت آیت الله نوری همدانی با محکوم کردن کشتار شیعیان پاکستان،‌ از سازمان ملل و مجامع جهانی خواست با اقدام فوری جلوی این گونه جنایات دردناک را بگیرند.