صداقت دولتمردان، اثبات ادعای اسلامی بودن نظام است

 
 

صداقت دولتمردان، اثبات ادعای اسلامی بودن نظام است

معاون فرهنگی حوزه علمیه خراسان در حرم رضوی گفت: مسؤولان و دولتمردان جامعه ای که ادعای ایمان و اسلامی بودن دارند باید صادقانه با مردم سخن بگویند.